Advertisement

image for representation purpose only

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ-84 - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಮೂರ್ಛಿತ ದಶರಥ  May 24, 2017

"ಆ ನಿನ್ನ ಮಗ ರಾಮ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸರಾದ ಮಾರೀಚ ಹಾಗೂ ಸುಬಾಹುರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ... ವಿಶ್ವಮಿತ್ರರು ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಶರಥನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ,...

Vishwamitra-Vasistha (representational image)

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ-83 - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ವಿಶ್ವಮಿತ್ರರ ಅಯೋಧ್ಯಾಗಮನ  May 17, 2017

ವಿಶ್ವಮಿತ್ರರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಾದ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ದಶರಥನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ. ತಲೆಕೊಡಹಿ ಎದ್ದ. " ಬೇಗ ಮಧುಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಣಿಮಾಡಿ! ರಾಜಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಿ! ವಿಶ್ವಮಿತ್ರರು ನೇರ ಯಾಗಶಾಲೆಗೆ......

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ 82 - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ  May 10, 2017

"ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರ! ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿನ್ನ ಕಠಿಣ, ದೀರ್ಘ, ಅಸ್ಖಲಿತ ತಪಶ್ಚರ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಒಡಂಬಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೆಂದು ಕೇಳಬೇಡ, ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಶವನ್ನು ನಿನಗೆ...

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ-81 - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ  May 03, 2017

ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿತು. ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಸುಡತೊಡಗಿತು. ಅಸುರರಿಗೆ ಅರಿವು ತಪ್ಪಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಡುತ್ತ, ಕಳಾಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು, ವಿಶ್ವಮಿತ್ರ ಜನ್ಯ...

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ-80 - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ತಪೋಭಂಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ 'ತಿಲೋತ್ತಮೆ'  Apr 26, 2017

ಉಫ಼್! ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮವೇ ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತೋ? ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲೇ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ!! ಜಾರಿದ್ದ ಸೆರಗು ಹೊದ್ದು ಹೊರಬಂದರೆ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರರ ಸುತ್ತ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯೊಂದು...

ಬ್ರಹ್ಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತಪೋನಿರತರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ- 79 - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಇಂದ್ರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ  Apr 19, 2017

ತಮ್ಮ ಅಪಜಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಹಿಮಾಲಯ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೆಡೆದರು...

Rambha trying to disrupt maharshi Vishwamitra

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ-78 - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಇಂದ್ರ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ!  Apr 12, 2017

ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಗೆದ್ದ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವ; ಅಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿತ್ವ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸೋಲಿಗೂ ಕಾರಣ...

ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಹಿಮಾಲಯ ಗಮನ  Mar 29, 2017

ಅದು ಹಿಮಾಲಯ; ಹಿಮಕ್ಕೆ ಆಲಯ; ಮಂಜಿನ ಮನೆ; ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡಗಳು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಖರ್ಜೂರದ ಮರಗಳು. ಕಂಡಷ್ಟೂ ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು. ಜನರೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯ ಎಂದರೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ...

ಮೇನಕಾ ಸಂಗ-ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ತಪೋ ಭಂಗ!

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಮೇನಕಾ ಸಂಗ-ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ತಪೋ ಭಂಗ!  Mar 22, 2017

ಕರಗಿಹೋದ ಕಮಲಾಸನ. ಕೊಂಚ ನಿರಾಶೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಕಠೋರ ತಪಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಋಷಿ ಪದವೇ? ಓಹ್ ! ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ?? ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಸ್ಥಿಮಿತತೆಯನ್ನು...

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಋಷಿಗಳಾದರು ವಿಶ್ವಮಿತ್ರರು!  Mar 15, 2017

ನಚಿಕೇತರ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರರ ಮೈ-ಮನ...

Maharshi Vishwamitra

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಖಾಲಿ ಕೈನ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರರ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಯಾಣ  Mar 13, 2017

ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಎಂದೂ ತನ್ನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಇರಲಿ, ಋಷಿ ಎಂದೂ ಸಂಬೋಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ...

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಸೌಮಿತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ  Mar 12, 2017

ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆತ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ದಾದಿಯರು. ದಶರಥನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನೂ...

Kaikeyi gives Birth To Bharata

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ದ್ವಿತೀಯ ದಾಶರಥಿಯ ದಿವ್ಯಾಗಮನ  Mar 11, 2017

ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಆಸೆ ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಶರಥ. ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆನಂದದ ರೋಮಾಂಚನ ಹರಿಯಿತು ಮೈ ತುಂಬ. ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ...

ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪುಣ್ಯಾವತಾರ !!

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪುಣ್ಯಾವತಾರ !!  Mar 10, 2017

ಅಂದು ಏನೋ ಉತ್ಸಾಹ! ಏನೋ ಲಗುಬಗೆ! ಏನೋ ಕಾತುರ! ಏನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ! ಏನೋ ಏನೋ!? ವಸಂತದ ಉಲ್ಲಾಸ! ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ! ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳ ರಾಶಿ! ಪಶು ಸಂಪತ್ತಿನ ವೃದ್ಧಿ! ಸಮೃದ್ಧಿಯ...

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಹನುಮ ನಾಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ !!  Mar 09, 2017

ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಜನಾ ಪುತ್ರ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದ. ಝರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೂ...

Anjaneya

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಹೊಸ ಹೆಸರಿಗೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಆರಂಭ!!  Mar 08, 2017

ಆಂಜನೇಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ. ಅಪ್ಪನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದ, ಅಮ್ಮನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ. ಅಪ್ಪ ಕೇಸರಿ ವಾನರಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಮೇರು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಮಹಾ...

Kesari-Anjana

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಸಂತ ಮಹಾಂತ ಮಾರುತಿ !!  Mar 07, 2017

ಮನೆ ದೇವರು ಮರುತ್. ಅಂದರೆ ಸಪ್ತ ವಾಯುಸ್ಕಂಧಗಳ ಒಟ್ಟು ಹೆಸರು. ಮರುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮನೆತನ ಅದು. ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಮರುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅಂಜನೆ-ಕೇಸರಿಯರು ತಪೋ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ರತ ಮುಗಿದಿದೆ, ಸಂಕಲ್ಪ...

Army of Vanaras

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ರಾಮಾಯಣದ ಕಪಿಗಳು ವಾನರರಲ್ಲ ! ಸುರರು !!  Mar 06, 2017

ಪಾಯಸ ಪ್ರದಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಷವೊಂದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನೆಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಸತ್ಯ ಲೋಕದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು...

ಪಾಯಸ ವಿತರಣೆ !!

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಪಾಯಸ ವಿತರಣೆ !!  Mar 05, 2017

ಸುಗಂಧ ಪೂರ್ಣ ಪಾಯಸವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸುಪ್ರೀತ ದಶರಥ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾಯಸವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಪಟ್ಟ ಮಹಿಷಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಗೆ...

ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ - ಡಾ. ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಪುತ್ರರಿಗಾಗಿ ಪಾಯಸ!!  Mar 04, 2017

ಋಷಿಗಳು, ಅತಿಥಿಗಳು, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು, ರಾಜದಂಪತಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕಂಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿರೂಪಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಸು ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣದ ಶರೀರ, ನೆಟ್ಟ ನಿಲುವು, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ...

Advertisement
Advertisement