ಇದುವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನಾಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು? ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1947 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು, ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 30 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದು, 6 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧ
ವಿಧಾನಸೌಧ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1947 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು, ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 30 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದು, 6 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟು 18 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

 • ಕೆ. ಚೆಂಗಲರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 1947 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 30, 1952 ರವರೆಗೆ.
 • ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಮಾರ್ಚ್ 30, 1952 ಆಗಸ್ಟ್ 19, 1956 ರವರೆಗೆ.
 • ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಆಗಸ್ಟ್ 19, 1956 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 1956 ರವರೆಗೆ.
 • ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ನವೆಂಬರ್ 1, 1956 ರಿಂದ ಮೇ 16, 1958 ರವರೆಗೆ.
 • ಬಿ.ಡಿ. ಜತ್ತಿ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಮೇ 16, 1958 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 09, 1962 ರವರೆಗೆ.
 • ಎಸ್.ಆರ್. ಕಂಟಿ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಮಾರ್ಚ್ 14, 1962 ರಿಂದ ಜೂನ್ 20, 1962 ರವರೆಗೆ.
 • ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಜೂನ್ 21, 1962 ರಿಂದ ಮೇ 28, 1968 ರವರೆಗೆ.
 • ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಮೇ 29, 1968 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 18, 1971 ರವರೆಗೆ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ - ಮಾರ್ಚ್ 19, 1971 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 20, 1972 ರವೆರಗೆ.
 • ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಮಾರ್ಚ್ 20, 1972 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1977 ರವರೆಗೆ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1977 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28, 1978 ರವರೆಗೆ.
 • ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಫೆಬ್ರುವರಿ 28, 1978 ರಿಂದ ಜನವರಿ 7, 1980 ರವರೆಗೆ.
 • ಆರ್. ಗುಂಡುರಾವ್ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಜನವರಿ 12, 1980 ರಿಂದ ಜನವರಿ 6, 1983 ರವರೆಗೆ.
 • ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ - ಜನತಾ ಪಕ್ಷ - 1983 ಜನವರಿ 10ರಿಂದ 1985 ಮಾರ್ಚ್ 8, 1985 ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ 1988 ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ
 • ಎಸ್‌.ಆರ್. ಬೊಮಾಯಿ - ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ- ಆಗಸ್ಟ್‌ 13, 1988 - ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 1989
 • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ - ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 1989 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30, 1989 ರವರೆಗೆ.
 • ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟಿಲ್ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನವೆಂಬರ್ 30, 1989 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 1990 ರವರೆಗೆ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 1990 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1990 ರವರೆಗೆ.
 • ಎಸ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1990 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 19, 1992 ರವರೆಗೆ.
 • ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನವೆಂಬರ್ 19, 1992 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 1994 ರವರೆಗೆ.
 • ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೆಗೌಡ - ಜನತಾದಳ - ಜನತಾ ದಳ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 1994 ರಿಂದ ಮೇ 31, 1996 ರವರೆಗೆ.
 • ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ - ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ - ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಮೇ 31, 1996 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 07, 1999 ರವರೆಗೆ.
 • ಎಸ್‌.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 1999 ರಿಂದ ಮೇ 28, 2004 ರವರೆಗೆ.
 • ಧರಂಸಿಂಗ್ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮೇ 28, 2004 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 02, 2006 ರವರೆಗೆ.
 • ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ - ಜ್ಯಾತ್ಯಾತಿತ ಜನತಾದಳ - ಜೆಡಿಎಸ್‌, ಫೆಬ್ರುವರಿ 03, 2006 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08, 2007 ರವರೆಗೆ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08, 2007 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 12, 2007 ರವರೆಗೆ.
 • ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ - ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ- ಬಿಜೆಪಿ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2007 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 19, 2007 ರವರೆಗೆ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ - ನವೆಂಬರ್ 20, 2007 ರಿಂದ ಮೇ 29, 2008 ರವರೆಗೆ.
 • ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ - ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ- ಮೇ 30, 2008 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ 04, 2011 ರವರೆಗೆ.
 • ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ- ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ- ಆಗಸ್ಟ್‌ 05, 2011 ರಿಂದ ಜುಲೈ 11, 2012 ರವರೆಗೆ.
 • ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್- ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ- ಜುಲೈ 12, 2012 ರಿಂದ ಮೇ 08, 2013 ರವರಗೆ.
 • ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ - ಮೇ 13, 2013 ರಿಂದ ಮೇ 15, 2018 ರವರೆಗೆ.
 • ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ - ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ- ಮೇ 17, 2018 ರಿಂದ ಮೇ 23, 2018 ರವರೆಗೆ
 • ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ - ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ - ಮೇ 23, 2018 ರಿಂದ ಜುಲೈ 23, 2019 ರವರೆಗೆ.
 • ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ - ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ- ಜುಲೈ 26, 2019 ರಿಂದ ಜುಲೈ 26, 2021 ರವರೆಗೆ
 • ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ - ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ- ಜುಲೈ 28, 2021ರಿಂದ ಮೇ 10, 2023ರವರೆಗೆ 

ಈ ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಸುದ್ದಿ

No stories found.

Advertisement

X
Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com