ಒಂದು ಕಾಲದ ಹಾಟ್ ಬೆಡಗಿ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾರಾ?

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿಯ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತೆ ತಮ್ಮತ್ತ ಕಣ್ ಅರಳಿಸುಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿಯ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತೆ ತಮ್ಮತ್ತ ಕಣ್ ಅರಳಿಸುಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Other Galleries