'ಸೀರೇಲಿ ಹುಡುಗೀನ ನೋಡಲೇಬಾರದು' ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಲುಕ್!

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ರನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೇಲಿ ಹುಡುಗೀನ ನೋಡಲೇಬಾರದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರು ಅಂತಾ ಸಾಲೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ರನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೇಲಿ ಹುಡುಗೀನ ನೋಡಲೇಬಾರದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರು ಅಂತಾ ಸಾಲೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Other Galleries