ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 68ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 68ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 68ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Updated on
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ
ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ
ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ
ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ
ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಪಥಸಂಚಲನ
ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಪಥಸಂಚಲನ
ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಪಥಸಂಚಲನ
ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಪಥಸಂಚಲನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ

ಈ ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಸುದ್ದಿ

No stories found.

Advertisement

X
Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com