ಪಾಕ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನ ಪತನ, ಭೀಕರ ಚಿತ್ರಗಳು!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು 99 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 97 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪವಾಡ ಸದೃಶ್ಯದಂತೆ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು 99 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 97 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪವಾಡ ಸದೃಶ್ಯದಂತೆ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

Other Galleries