ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ @48

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡ ಖ್ಯಾತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 'ದ ವಾಲ್ ' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನರಿಗೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ.

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಗೆ 48ರ ವಸಂತ 

Other Galleries