ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್!

ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕುರ್ರನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್.

ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕುರ್ರನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್.

Other Galleries