'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ' ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗೆ 48ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ!

ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗೆ ಇಂದು 48ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ 10 ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗೆ ಇಂದು 48ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ 10 ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Other Galleries