• Tag results for ಮಲಬದ್ಧತೆ

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ದತೆ: ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ!

ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಮಗು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ...

published on : 25th May 2019