• Tag results for ಮಾರ್ಗಗಳು

ದೇಶದ 50 ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 50 ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ.

published on : 28th September 2019