10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ

Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com