2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು

Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com