social_icon
  • Tag results for Abhyanga

'ಅಭ್ಯಂಗಂ ಶಿರಸಹಿತ ದೇಹ ತೈಲ ಮರ್ದನಮ್': ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ರೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ!

ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಗವಾದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯಂ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭ್ಯಂಗವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಯಾಸ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

published on : 28th February 2023

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

rasi-2 rasi-12 rasi-5 rasi-1
rasi-4 rasi-10 rasi-3 rasi-7
rasi-8 rasi-5 rasi-11 rasi-9