• Tag results for Baby Bathing

ಮುದ್ದು ಕಂದಮ್ಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ (ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ)

ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಧಾರೆ ಎರೆದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ, ಇಂತಹ ಸುಕೋಮಲ ಮುದ್ದು ಮಗುವಿಗೆ ‘ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ’ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮಗುವಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವವರಿಗೂ ಅಪ್ಯಾಯನಮಾನ. 

published on : 27th November 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ