• Tag results for Tamil is compulsory

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತಮಿಳು ಕಡ್ಡಾಯ, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ: ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ...

published on : 3rd December 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ