Gandhi maidan bomb blast

Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com