• Tag results for pslv-c44

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ -ಆರ್, ಕಲಾಂ ಸ್ಯಾಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ- ಸಿ44 ಯಶಸ್ವಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ- ಸಿ44 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ - ಆರ್, ಕಲಾಂ ಸ್ಯಾಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

published on : 25th January 2019

ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸಜ್ಜು, 'ಕಲಂಸಟ್ ಪ್ಲೇಲೋಡ್' ಸಹಿತ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿ ಸಿ44 ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ

ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಜನವರಿ 24ರಂದು 'ಕಲಂಸಟ್ ಪ್ಲೇಲೋಡ್' ಸಹಿತ ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ44 ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

published on : 16th January 2019