Vanivilas Sagar dam

X
Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com