ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು?

ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಚೀತಾಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲವು, ಆದರೆ ಚಿರತೆಗಳು ಜಿಂಕೆ, ಸ
ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಚೀತಾಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲವು, ಆದರೆ ಚಿರತೆಗಳು ಜಿಂಕೆ, ಸ
Updated on
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಮೇಲಿನ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಕಲೆ. ಚೀತಾಗಳು ದುಂಡಗಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಿರತೆಗಳು ರೋಸೆಟ್-ಶೈಲಿಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಎ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಮೇಲಿನ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಕಲೆ. ಚೀತಾಗಳು ದುಂಡಗಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಿರತೆಗಳು ರೋಸೆಟ್-ಶೈಲಿಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಎ
ಚೀತಾಗಳು ಕಪ್ಪು 'ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು' ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಕೆನ್ನೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಎಂದು
ಚೀತಾಗಳು ಕಪ್ಪು 'ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು' ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಕೆನ್ನೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಎಂದು
ಚೀತಾಗಳು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ, ವೇಗಕ್ಕೆ ಅವು ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 80-110 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿರತೆಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸಲು ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಚೀತಾಗಳು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ, ವೇಗಕ್ಕೆ ಅವು ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 80-110 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿರತೆಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸಲು ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಚೀತಾಗಳು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೇಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳ ದೇಹ ರಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚೀತಾಗಳು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೇಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳ ದೇಹ ರಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಿರತೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದ, ಉದ್ದವಾದ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ
ಚಿರತೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದ, ಉದ್ದವಾದ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ
ಚಿರತೆಗಳು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ, ಚಿರತೆಗಳು ಘರ್ಜಿಸುತ್ತವೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ,  ಚೀತಾಗಳು ಘರ್ಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಿರತೆಗಳು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ, ಚಿರತೆಗಳು ಘರ್ಜಿಸುತ್ತವೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ, ಚೀತಾಗಳು ಘರ್ಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಚೀತಾಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದರೆ, ಚಿರತೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಚೀತಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುತ್ತವೆ. ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ
ಚೀತಾಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದರೆ, ಚಿರತೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಚೀತಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುತ್ತವೆ. ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ
ಚಿರತೆಗಳು ಉಗ್ರ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತವೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿ ಅಥವಾ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಚೀತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಚೀತಾ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿರತೆಗಳು ಉಗ್ರ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತವೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿ ಅಥವಾ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಚೀತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಚೀತಾ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಗ್ವಾರ್ಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೀತಾಗಳಲ್ಲಿ  ಜಾಗ್ವಾರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗ್ವಾರ್‌ಗಳು 65 ರಿಂದ 140 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜಾಗ್ವಾರ್‌ನ ದೇಹ ತೆಳು ಹಳದಿಯಿಂದ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು-ಹಳದಿವರೆಗೆ ಇರುತ್
ಜಾಗ್ವಾರ್ಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೀತಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗ್ವಾರ್‌ಗಳು 65 ರಿಂದ 140 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜಾಗ್ವಾರ್‌ನ ದೇಹ ತೆಳು ಹಳದಿಯಿಂದ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು-ಹಳದಿವರೆಗೆ ಇರುತ್
ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ
ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ
ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ
ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ

ಈ ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಸುದ್ದಿ

No stories found.

Advertisement

X
Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com