ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ 'ಭಾರತ ಮಂಟಪ' ಸಿದ್ಧ!- Photos

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. 18ನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2,700 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
Updated on
18ನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2,700 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಕೊಂಡಿದೆ.
18ನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2,700 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತ ಮಂಟಪ ಅದಾಗಲೇ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತ ಮಂಟಪ ಅದಾಗಲೇ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ
ಭಾರತ ಮಂಟಪ

ಈ ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಸುದ್ದಿ

No stories found.

Advertisement

X
Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com