ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಮರೆತು ನಾನಿರಲಾರೆ

X
Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com