• Tag results for Gandhiji

ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಕಾಸ: ಇಂದಿಗೂ ನನಸಾಗದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕನಸು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು?

ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 3-4 ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಯವರ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಕಾಸ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

published on : 23rd May 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ