• Tag results for Legion de Honneur

ಬಂಗಾಳದ 92 ವರ್ಷದ ಪಾದ್ರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!

:92 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಂಗಾಳಿ ಪಾದ್ರಿ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರ್ಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಲೆಜಿಯನ್ ಡಿ'ಹೊನ್ನೆರ್ (ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಆನರ್) ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

published on : 7th February 2019