• Tag results for tiger population

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ

ಹುಲಿ ಗಣತಿಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ...

published on : 11th October 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ