• Tag results for ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್

ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್  ಕ್ಲೇಮ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ!

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 2021 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್  ಕ್ಲೇಮ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ .

published on : 10th April 2021