ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಣಿಸಿದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಗ್ನಾನಂದ್ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ ಸನ್ ಗೇ ಭಾರತದ ಲಿಟಲ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಗ್ನಾನಂದ್ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

X

Advertisement

X
Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com