ರಾಜ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

Poll
Aravind Kejriwal

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಎಎಪಿ' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?


Result
ಹೌದು
ಇಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ