• Tag results for ಸಸ್ಯಾಹಾರ

ರಾಗಿ ಲಾಡೂ

ರುಚಿಕರವಾದ ರಾಗಿ ಲಾಡೂ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 2nd March 2021

ಆಲೂ ಸ್ಟಫ್

ರುಚಿಕರವಾದ ಆಲೂ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 26th February 2021

ಮಸಾಲಾ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ರೈಸ್

ರುಚಿಕರವಾದ ಮಸಾಲಾ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 23rd February 2021

ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪುಡಿಂಗ್

ರುಚಿಕರವಾದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 19th February 2021

ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ

ರುಚಿಕರವಾದ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 12th February 2021

ದಿಢೀರ್ ದೋಸೆ

ರುಚಿಕರವಾದ ದಿಢೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 29th January 2021

ಬಟಾಣಿ ಸೂಪ್

ರುಚಿಕವಾದ ಬಟಾಣಿ ಸೂಪ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 26th January 2021

ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಪಾಯಸ

ರುಚಿಕರವಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಪಾಯಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 22nd January 2021

ಅವರೆಕಾಳು ಬಾತ್

ರುಚಿಕರವಾದ ಅವರೆಕಾಳು ಬಾತ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 15th January 2021

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೊಕ್ಕು

ರುಚಿಕರವಾದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೊಕ್ಕು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 7th January 2021

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ರುಚಿಕರವಾದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 6th January 2021

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 5th January 2021

ಕುಷ್ಕಾ ರೈಸ್

ರುಚಿಕರವಾದ ಕುಷ್ಕಾ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ...

published on : 26th December 2020