• Tag results for ಸೆಮಿಫೈನಲ್

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟೈರ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಫ್: ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ ಗುಣೇಶ್ವರನ್

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟೈರ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಫ್ ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಭಾರತದ ಡೆವಿಸ್ ಕಪ್ ವಿಜೇತ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ ಗುಣೇಶ್ವರನ್ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

published on : 14th November 2020