Railway tracks

X
Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com