• Tag results for ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಉಪವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ!

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಪವಾಸವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ

published on : 18th January 2019